POSTER SUNUMLAR
20 - 22 Ekim 2021, Perşembe - Poster Alanı - 09:00 - 16:30
Oturum Başkanı: Daha sonra duyurulacaktır
Ref No
Sunum No
Başlık
Sunacak Yazar
15
PS-001
TÜBERKÜLOZ HASTALARINA VE TEMASLILARA VERİLEN EĞİTİMİN VE TELEFONLA İZLEMİN TEDAVİYE UYUMA ETKİSİ
Sema Aytaç
18
PS-002
TİP 2 DİYABETLİ HASTALARIN VE DİYABETİK HASTALARA BAKIM VEREN HEMŞİRELERİN HASTALIĞA KARŞI TUTUMLARI
Fatma Dinç
19
PS-003
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE İŞYERİ ŞİDDETİ YÖNETİM YETERLİLİĞİ ARASİNDAKİ İLİŞKİ
Derya Akça Doğan
21
PS-004
HEMATOLOJİ HASTALARINDA ORAL MUKOZİT RİZKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Hilal Benzer
22
PS-005
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ALANINDA TRAVMA BİLGİLENDİRİLMİŞ BAKIM YAKLAŞIMININ KULLANIMI
Buğse Yüceer
35
PS-006
ACİL SERVİS HEMŞİRELERİNİN COVID 19 PANDEMİSİNE YÖNELİK ANKSİYETE DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Devran Ayyıldız
36
PS-007
SANTRAL VENÖZ KATATER YÖNETİMİ : OLGU SUNUMU
Nurdane Guder
38
PS-008
TÜBERKÜLOZ HASTALARININ STİGMA DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sema Aytaç
43
PS-009
ACİLLERDE NADİR BİR UYGULAMA : SENGSTAKEN BLAKEMORE TÜP TAKILMASI
Ayşegül Bilici Seçmeler
49
PS-010
KALP YETERSİZLİĞİ OLAN HASTALARDA DİSPNE VE YAŞAM KALİTESİNİN İNCELENMESİ
Serap Ünsar
51
PS-012
KARDİYAK ACİLLERDE EKİP YAKLAŞIMININ ÖNEMİ : BİR HASTA ÖRNEĞİ
Berat Samur
52
PS-013
DİYALİZ HASTALARINDA KRONOTİPE GÖRE İNTERDİYALİTİK SIVI TÜKETİMİNİN İNCELENMESİ
Aynur Ekren Çakıcı
56
PS-014
GERİATRİK ROMATOİD ARTRİTLİ KADINLARA BAKIM VEREN EŞLERİN BAKIM YÜKÜNE YÖNELİK ALGILARI VE DENEYİMLERİ
Keriman Aytekin Kanatlı
59
PS-015
KISA SÜRELİ REİKİ UYGULAMASININ HEMODİYALİZ HASTALARININ BİYOKİMYA DEĞERLERİ VE DİYALİZ İLİŞKİLİ SEMPTOMLARINA ETKİSİ
Ulviye Özcan Yüce
61
PS-016
OSTEOARTRİT VE AĞRI YÖNETİMİ
Nazlınur Demirkan
63
PS-017
MULTİPLE SKLEROZDA YORGUNLUK YÖNETİMİ
Nazlınur Demirkan
64
PS-018
KALP YETERSİZLİĞİ HASTALARINA UYGULANAN NEFES EGZERSİZİNİN YORGUNLUĞA ETKİSİ
Selva Ezgi Aşkar
72
PS-019
KRONİK HASTALIKLARA YÖNELİK SAĞLIK EĞİTİMİNDE MOBİL SAĞLIK UYGULAMALARININ KULLANIMI:R PROGRAMI İLE BİBLİYOMETRİK ANALİZ
Ferya Çelik
74
PS-020
AĞRI YÖNETİMİNDE YOGA UYGULAMASI VE HEMŞİRELİKTEKİ YERİ
Gamze Muz
78
PS-021
KANSERLİ BİREYLERDE DOKUNMA TERAPİLERİNİN SEMPTOM VE PSIKOSOSYAL DEĞİŞKENLERE ETKİSİ: SİSTEMATİK DERLEME VE META-ANALİZ
Ayser Döner
81
PS-022
DANG ATEŞİ TANILI BİR OLGUNUN HENDERSON HEMŞİRELİK MODELİNE'NE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ: OLGU SUNUMU
Gizem Şehriban Erbaş
82
PS-023
COVID-19 GEÇİRMİŞ BİREYLERDE YORGUNLUK
Sümeyra Mihrap İlter
84
PS-024
TİP 2 DİYABET TEDAVİSİNDE GÜNCEL TEKNOLOJİK YAKLAŞIMLAR
Esma Nur Alican
87
PS-025
TÜRKİYE'DE TELE HEMŞİRELİK YÖNTEMİ İLE YAPILAN LİSANSÜSTÜ HEMŞİRELİK TEZLERİNİN İNCELENMESİ
Nazime Akaltun
89
PS-026
COVID-19 DÖNEMİNDE HASTALARIN BAKIMINA YÖNELİK SANAL ZİYARET UYGULAMALARI
Emine İlaslan
90
PS-027
TIP 2 DİYABETLİ ERKEKLERDE CİNSEL DİSFONKSİYONUN YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
Nurten Terkeş
91
PS-028
HEMŞİRE LİDERLİĞİNDEKİ TELEFON TEMELLİ MÜDAHALELERİN TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERİN HBA1C DÜZEYLERİNE ETKİSİ: META-ANALİZ
Merve Yüksel
93
PS-029
HEMODİYALİZ TEDAVİSİ ALAN HASTALARDA SIVI KONTROLÜNÜN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ
Derya Bıçak Ayık
94
PS-030
HEMODİYALİZ HASTALARININ ROY’A GÖRE UYUM EKSİKLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Ayser Döner Erat
101
PS-031
KALP YETERSİZLİĞİ HASTALARINDA SEMPTOM DURUMU, SAĞLIK ALGISI VE SPİRİTÜEL İYİLİK HALİ: ARACILIK ETKİSİ ANALİZİ
Hacer Eroğlu
102
PS-032
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE ANKSİYETE VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN BELİRLENMESİ
Ülkü Saygılı Düzova
103
PS-033
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIBBA KARŞI TUTUMLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Ülkü Saygılı Düzova
105
PS-034
KORONAVİRÜS (COVİD-19) SÜRECİNDE DİYALİZ HASTASI OLMAK: BİR FOTOSES(PHOTOVOICE) ÇALIŞMASI
Sevil Güler