SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 1
20 Ekim 2022, Perşembe - Salon E - 11:00 - 12:30
Oturum Başkanları: Dr. Serap Ünsar, Dr. Derya Tülüce
Ref No
Sunum No
Başlık
Sunacak Yazar
Sunum Saati
4
SS-1
OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU OLAN HASTALARA UYGULANAN SOLUNUM EGZERSİZİNİN GÜNDÜZ UYKULULUĞA VE YORGUNLUĞA ETKİSİ
Sibel Serçe
11:00-11:10
11
SS-3
YETİŞKİN HASTALARDA AMELİYAT ÖNCESİ VE AMELİYATHANEDE BASINÇ YARASI GELİŞME RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Tuğba Mert
11:10-11:20
16
SS-4
TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE DİYABET BELİRTİLERİ, ÖZ YÖNETİM VE BAKIM BAĞIMLILIĞI: TANIMLAYICI VE KORELASYONEL ÇALIŞMA
Damla Nur Bozkaya
11:20-11:30
32
SS-5
FARKLI DÖNEMLERDE COVİD-19 YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE HEMŞİRE İŞ YÜKÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ:BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ DENEYİMİ
Tuba Müftüoğlu
11:30-11:40
42
SS-6
COVİD-19 TANISI KONULAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HASTALIK SONRASI YORGUNLUK VE UYKU KALİTELERİNİN İNCELENMESİ
Yeşim Geze
11:40-11:50
46
SS-7
KORONER ARTER HASTALARININ HASTALIĞA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYİ VE YAŞAM KALİTESİ
İbrahim Halil Satıcı
11:50-12:00
55
SS-8
YAŞLI KORONER ARTER HASTALARININ KIRILGANLIK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ayşe Buket Doğan
12:00-12:10
57
SS-9
TÜRKİYE’DEKİ ROMATOLOJİ HEMŞİRELERİNİN HASTA EĞİTİMİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI
Keriman Aytekin Kanadlı
12:10-12:20
SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 2
21 Ekim 2022, Cuma - Salon E - 11:30 - 12.30
Oturum Başkanları: Dr. Nimet Ovayolu, Dr. Hümeyra Zengin
Ref No
Sunum No
Başlık
Sunacak Yazar
Sunum Saati
9
SS-10
RENAL TRANSPLANTASYON HASTALARINA UYGULANAN REFLEKSOLOJİNİN YORGUNLUĞA ETKİSİ
Hatice Güzel
11:30-11:37
12
SS-11
TÜMÖR NEKROZİS FAKTÖR-ALFA (TNF-α) KULLANAN HASTALARIN TÜBERKÜLOZ PROFİLAKSİSİNE UYUM DÜZEYLERİ
Sema Aytaç
11:37-11:44
26
SS-12
REİKİ’NİN ARİTMİSİ OLAN BİREYLERDE EKG, KAN DEĞERLERİ VE STRESE ETKİSİ: RANDOMİZE, TEK KÖR ,PLASEBO KONTROLLÜ ÇALIŞMA
Nilay Bektaş Akpınar
11:44-11:51
48
SS-13
İNHALER EĞİTİM ALAN VE ALMAYAN KOAH’LI BİREYLERİN COVİD-19 ENFEKSİYONU İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Sevim Güler
11:51-11:58
7
SS-2
UZAKTAN REİKİ UYGULAMASININ BÜTÜNCÜL İYİLİK DURUMUNA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
Ulviye Özcan Yüce
11:58-12:05
66
SS-15
HEMODİYALİZ TEDAVİSİ ALAN HASTALARDA SAĞLIK OKURYAZARLIĞI VE TEDAVİYE UYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Elif Bülbül
12:05-12:12
71
SS-16
COVID-19 TANILI HASTALARDA GÖRÜLEN SEMPTOMLARIN FONKSİYONEL BAĞIMSIZLIK DURUMUNA VE ANKSİYETE DÜZEYİNE ETKİSİ
Arife Altın Çetin
12:12-12:19
85
SS-17
KEMOTERAPİYE BAĞLI GELİŞEN AKUT İNFÜZYON REAKSİYONLARI: TEK MERKEZ DENEYİMİ
Nazime Akaltun
12:19-12:26
SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 3
22 Ekim 2022, Cumartesi - Salon E - 11:30 - 12.30
Oturum Başkanları: Dr. Ayşe Arıkan Sönmez, Dr. Yeliz Akkuş
Ref No
Sunum No
Başlık
Sunacak Yazar
Sunum Saati
10
SS-18
HUZUREVİNDEKİ YAŞLILARA UYGULANAN ABDOMİNAL MASAJIN KONSTİPASYONA ETKİSİ
Onur Çetinkaya
11:30-11:37
25
SS-19
KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI OLAN BİREYLERE UYGULANAN AYAK BANYOSUNUN UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK DÜZEYİNE ETKİSİ
Sevil Güler
11:37-11:44
77
SS-20
DİZ OSTEOARTRİTLİ BİREYLERDE MOTİVASYONEL GÖRÜŞMENİN AĞRI, PSİKOSOSYAL UYUM VE ÖZ BAKIM YÖNETİMİNE ETKİSİ
Gamze Muz
11:44-11:51
88
SS-21
YAŞLILARLA ÇALIŞMAYA İSTEKLİ OLMA ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Burcu Akpınar Söylemez
11:51-11:58
62
SS-14
YAŞLI YETİŞKİNLERİN COVID-19 PANDEMİSİ İLE İLİŞKİLİ KORKU, ÖLÜM KAYGISI VE DİNİ BAŞA ÇIKMA DURUMLARI
Emine İlaslan
11:58-12:05
100
SS-23
HEMODİYALİZ HASTALARINDA TEDAVİYE UYUM İLE KIRILGANLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ
Derya Tülüce
12:05-12:12
104
SS-24
ONKOLOJİ HEMŞİRELERİNİN KANSERLİ HASTALARDA KAÇAK AĞRIYA YÖNELİK UYGULAMALARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Sevinç Kutlutürkan
12:12-12:19
107
SS-25
KEMOTERAPİ TEDAVİSİ ALAN HEMATOLOJİ HASTALARININ ÖĞRENİM GEREKSİNİMLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER.
İpek Ayçil
12:19-12:26